Krönika

0

Häromsistens fick jag äran att skriva en krönika till Ulterior Motive som lanserat sin första kollektion av fin fina flugor. Håll till godo!

Flugan är den accessoar som har följt mig genom hela livet. I en liten låda på vinden har jag sparat min första fashionabla bebisoutfit och där kan man finna, förutom ett par blå skor i smalspårig manchester, en liten, liten fluga som är gjord i den där grå färgen som jag har en känsla av att alla bebisar bar på åttiotalet. En grå manchesterfluga. Fastsydd på ett gummiband.

 Tillsammans med alldeles för stora glasögon följde både flugan och gummibands-grejen med mig vidare upp i de yngre tonåren när jag som korrekt frireligiös pojke alltid bar en gummibandsfluga eller gummibandsslips på samlingarna. Undrar om jag inte bar dem i skolan också för visst finns det ett vagt minne av hur frestad omgivningen var att liksom dra tag i den där flugan för att se hur elastiskt gummibandet egentligen var.

 Tydligen är jag idag vuxen och med det har ju min smak såklart förfinats och polerats och förtydligats. Undrar om det är därför flugan har blivit kvar? Dock har jag gått vidare från gummibandsvarianten men jag måste villigt erkänna att jag inte lyckats ta steget fullt ut till att knyta flugan själv som en riktig gentleman. 

 För det är så det var tänkt från början med hela den här flug-grejen. Accessoaren föddes under 1800-talet som en slags rosett man knöt runt halsen istället för att ha en kravatt. Det skulle vara elegant och fashionabelt och enligt Wikipedia, källan till all vishet, hade flugan oerhörd popularitet fram till 1940-talet med en kortare renässans på 60-talet men, och jag citerar: ”idag är flugan tämligen ovanlig som vardagsaccessoar”.

 Där satte jag både kaffet och sillmackan i vrångstrupen! Är det bara jag som tycker att det inte alls verkar stämma? Visst är det väl ändå helt tvärtom? Aldrig har det väl varit så rätt att ha en fluga som idag! Se bara på hela hipster-kulturen med den där härliga ”Karlsson på taket” looken. Eller alla gentleman-wannabes som står framför spegeln innan kvällsmiddagen och kämpar med att knyta sin fluga alldeles själv. Det är ju faktiskt ett av kraven för en riktig gentleman. Att kunna knyta slips och fluga alldeles själv. Färdigknutet och särskilt färdigknutet på gummiband är helt otänkbart.

 Och där mitt emellan allt står jag. En hipster-wannabe med min allra första oknutna fluga i mina händer. Den är så fin med härliga sommarfärger och designad av Håkan på Ulterior motive. Lite rosa och gult och blått i ett fint rutigt mönster och jag undrar om han inte har gjort den enkom för mig. Nu ska den bara knytas som en vacker rosett och pryda en vuxen gentleman. För flugan är faktiskt världens bästa vardagsaccessoar. Tro mig. Jag om någon vet!

My presentation from Ulterior Motive about the best accessory ever!

The bow tie is the accessory that has followed me all through my life. In a small box in the attic I’ve saved my first fashionable baby outfit containing, apart from a pair of shoes in narrow corduroy, a tiny bow tie in that grey color I think all babies wore in the eighties. A grey corduroy bow tie. On a rubber band.

Together with way to big glasses, the bow tie and the rubber band followed me into the early teens when I, as a proper boy in church, always wore a rubber band bow tie (or neck tie) at the gatherings. I wonder if I didn’t wear them in school too, because I do have a vague memory of tempted classmates wanting to pull that bow tie to test just how elastic the rubber band really was.

Apparently I’m grown up today and thus my taste have been refined and polished. I wonder if that’s why the bow tie has stayed? Yet, even though I have progressed beyond the rubber band I must confess I have yet to take the full leap to tie the bow tie myself, like a proper gentleman.

Because that was how it was all meant with this bow tie thing. It’s an accessory born in the 19th century as a kind of bow to tie around your neck instead of a plastron. It needed to be elegant and fashionable and, according to Wikipedia – the source of all wisdom, it had an enormous popularity up until the 1940’s with a brief renaissance in the 60’s but, and I quote: ”today the bow tie is rather unusual as an every day accessory”.

Which had me choke on both my coffee and herring sandwich! Am I the only one not agreeing to that? Isn’t it rather the opposite? Never have it been more spot on to wear a bow tie as these days! Just look at the hipster culture with that lovely ”Karlsson-on-the-roof” look. Or the gentleman wannabes trying to tie the bow tie themselves in front of the mirror before supper. Because that is actually one of the prerequisites of being a proper gentleman. To be able to tie your own bow tie. Pre-tied or especially pre-tied on a rubber band is quite unthinkable.

And there I stand. A hipster wannabe with my first untied bow tie in my hands. It’s delightful in bright summer colors and designed by Ulterior Motive. Some pink and yellow and blue in a lovely madras pattern and I wonder if they didn’t design it just for me. Now it will be tied in a beautiful bow and decorate a grown up gentleman. Because the bow tie is actually the worlds best every day accessory. Believe me – I, if anyone, knows that!

IMG_1498

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

tolv + åtta =